ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ลำใหม่ล่าสุด MSC EURIBIA Copenhagen Denmark Norway Germany 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ ลำใหม่ล่าสุด MSC EURIBIA Copenhagen Denmark Norway Germany 8วัน 7คืน

เรือสำราญลำใหม่ล่าสุด MSC EURIBIA ( เที่ยว Scandinavia North Europe Cruise) Copenhagen Denmark , Norway , Germany 8วัน 7คืน (Cruise Only) ราคารวม ตั๋วเรือสำราญ ภาษีท่าเรือ ทิปพนักงาน กิจกรรมควาทบันเทิง อาหารทุกมื้อบนเรือแล้ว


ล่องเรือสำราญ ลำใหม่ล่าสุด MSC EURIBIA Copenhagen Denmark Norway Germany 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CRU_0194
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
11 มิ.ย. 67 - 06 ต.ค. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN Copenhagen, Denmark - 18.00
2 MON At Sea - -
3 TUE Flam, Norway 07.00 18.00
4 WED Alesund, Norway 09.00 18.00
5 THU Hellesylt, Norway 07.00 16.30
6 FRI At Sea - -
7 SAT Kiel, Germany 09.00 19.00
8 SUN Copenhagen, Denmark 08.00 -

วันที่ 1

ท่าเรือ
Copenhagen, Denmark
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Flam, Norway
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Alesund, Norway
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Hellesylt, Norway
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
16.30

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Kiel, Germany
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00

ท่าเรือ
Copenhagen, Denmark
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
28 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 INTERIOR 62,900 - - - -
OCEANVIEW 68,900 - - - -
BALCONY 76,900 - - - -
BALCONY 60,900 - - - -
25 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 INTERIOR 56,900 - - - -
OCEANVIEW 59,900 - - - -
BALCONY 68,900 - - - -
SUITE 104,900 - - - -
01 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 INTERIOR 46,900 - - - -
OCEANVIEW 52,900 - - - -
BALCONY 62,900 - - - -
INTERIOR 45,900 - - - -
08 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 OCEANVIEW 51,900 - - - -
BALCONY 61,900 - - - -
SUITE 95,900 - - - -
INTERIOR 43,900 - - - -
15 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 OCEANVIEW 48,900 - - - -
BALCONY 57,900 - - - -
INTERIOR 42,900 - - - -
OCEANVIEW 47,900 - - - -
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 BALCONY 57,900 - - - -
SUITE 91,900 - - - -
INTERIOR 45,900 - - - -
OCEANVIEW 50,900 - - - -
29 ก.ย. 67 - 06 ต.ค. 67 BALCONY 60,900 - - - -
INTERIOR 35,900 - - - -
OCEANVIEW 46,900 - - - -
BALCONY 51,900 - - - -
06 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 SUITE 91,900 - - - -
INTERIOR 29,900 - - - -
OCEANVIEW 35,900 - - - -
BALCONY 40,900 - - - -
13 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 SUITE 74,900 - - - -

28 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
(ห้องพัก : INTERIOR)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
76,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
59,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
104,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
51,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
61,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
95,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
57,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
47,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
57,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
91,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
50,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
51,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
91,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
74,900
จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน