ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ภูเก็ต - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน

ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ภูเก็ต - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ รวมอาหารครบทุกมื้อ และห้องพักบนเรือ รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงมากมาย เดินทางทุกวันอังคาร


ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ภูเก็ต - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0205
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย. 67 - 01 เม.ย. 68
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท/ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
23 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
06 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
20 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
03 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
17 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
01 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
15 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
29 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
12 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
26 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
10 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
24 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
07 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
21 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
04 ก.พ. 68 - 07 ก.พ. 68 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
18 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
04 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
18 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -
01 เม.ย. 68 - 04 เม.ย. 68 Inside Staterroom 17,900 13,500 - - -

23 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
13,500
จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน