ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ Genting Dream สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ 2วัน 1คืน

ล่องเรือ Genting Dream สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ 2วัน 1คืน

Flash Sale ล่องเรือสำราญ 2 วัน 1 คืน สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ เรือ Genting Dream อยากขั้นเรือสำราญแต่ยัง กล้าๆกลัวๆ ลองเลย เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิต เที่ยวได้ถึง 2 ประเทศ รวม ภาษีท่าเรือกิจกรรม อาหาร บนเรือสำราญ ไม่รวม ทิปพนักงาน


ล่องเรือ Genting Dream สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ 2วัน 1คืน
รหัสทัวร์
CRU_0206
จำนวนวันเดินทาง
2วัน 1คืน
กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย. 67 - 29 ธ.ค. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN 04 ต.ค. 67 Singapore - 7am
2 MON 04 ต.ค. 67 Port Klang (Kuala Lumpur) 8am -

วันที่ 1 (04 ต.ค. 67)

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
7am

ท่าเรือ
Port Klang (Kuala Lumpur)
เวลาเรือถึง
8am
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
28 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 Inside Staterroom 3,999 2,999 - - -
08 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 Inside Staterroom 3,999 2,999 - - -
22 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 Inside Staterroom 3,999 2,999 - - -
06 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 Inside Staterroom 3,999 2,999 - - -
20 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 Inside Staterroom 3,999 2,999 - - -
03 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 Inside Staterroom 3,999 2,999 - - -
17 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 Inside Staterroom 4,999 3,999 - - -
01 ธ.ค. 67 - 02 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 4,999 3,999 - - -
15 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 4,999 3,999 - - -
29 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 4,999 3,999 - - -

28 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
2,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
2,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
2,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
2,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
2,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
2,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
4,999
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
4,999
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
4,999
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
3,999

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
4,999
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
3,999
จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน