ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ Genting Dream กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ - ปีนัง - พอร์ตคลัง (เดินทางวันจันทร์) 4วัน 3คืน

ล่องเรือ Genting Dream กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ - ปีนัง - พอร์ตคลัง (เดินทางวันจันทร์) 4วัน 3คืน

Genting Dream - มาเลเซีย-สิงคโปร์-ปีนัง- 4วัน 3คืน_วันจันทร์ (Cruise Only) ได้เที่ยว 2 ประเทศ 3 เมืองหลัก นอนบนเรือสำราญ ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามาย้ายกระเป๋า รวมภาษีท่าเรือ อาหารทุกมื้อบนเรือ และ กิจกรรมความบันเทิง


ล่องเรือ Genting Dream กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ - ปีนัง - พอร์ตคลัง (เดินทางวันจันทร์) 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0207
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย. 67 - 07 เม.ย. 68
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 MON 04 ต.ค. 67 Port Klang - 6pm
2 TUE 04 ต.ค. 67 Singapore 7am 1pm
3 WED 04 ต.ค. 67 Penang 11am 9pm
4 THU 04 ต.ค. 67 Port Klang 11am -

วันที่ 1 (04 ต.ค. 67)

ท่าเรือ
Port Klang
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
6pm

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
7am
เวลาเรือออก
1pm

ท่าเรือ
Penang
เวลาเรือถึง
11am
เวลาเรือออก
9pm

ท่าเรือ
Port Klang
เวลาเรือถึง
11am
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
29 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
12 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
26 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
09 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
23 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
07 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
04 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
18 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
02 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
16 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
13 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
27 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
10 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
24 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
10 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
24 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -
07 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68 Inside Staterroom 18,900 10,900 - - -

29 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,900
จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน