ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน

ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ รวมอาหารครบทุกมื้อ และห้องพักบนเรือ รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงมากมาย


ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0208
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย. 67 - 08 เม.ย. 68
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 TUE 04 ต.ค. 67 Singapore - 1pm
2 WED 04 ต.ค. 67 Penang 11am 9pm
3 THU 04 ต.ค. 67 Port Klang (Kular Lumpur) 11am 9pm
4 FRI 04 ต.ค. 67 Singapore 12pm -

วันที่ 1 (04 ต.ค. 67)

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
1pm

ท่าเรือ
Penang
เวลาเรือถึง
11am
เวลาเรือออก
9pm

ท่าเรือ
Port Klang (Kular Lumpur)
เวลาเรือถึง
11am
เวลาเรือออก
9pm

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
12pm
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
30 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
13 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
27 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
10 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
24 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
08 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
05 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
19 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
03 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
17 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
14 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
28 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
11 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
25 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
11 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
25 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -
08 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68 Inside Staterroom 17,900 10,500 - - -

30 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
10,500
จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน