>

แพ็กเกจทัวร์ เชียงราย สายบุญ สัการะพระธาตุ 9จอม 3วัดดัง

แพ็กเกจทัวร์ เชียงราย สายบุญ สัการะพระธาตุ 9จอม 3วัดดัง


แพ็กเกจทัวร์ เชียงราย สายบุญ สัการะพระธาตุ 9จอม 3วัดดัง
รหัสทัวร์
PKG_0176
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • วัดร่องขุ่น
 • พระธาตุจอมผ่อ
 • พระธาตุจอมแจ้ง
 • พระธาตุจอมหมอกแก้ว
 • พระธาตุจอมแว่
 • พระธาตุจอมจ้อ
 • พระธาตุดอยจอมทอง
 • วัดร่องเสือเต้น
 • วัดห้วยปลากั้ง
 • พระธาตุจอมสัก
 • พระธาตุจอมจันทร์
 • พระธาตุจอมกิตติ

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  เชียงราย–วัดร่องขุ่น–พระธาตุจอมผ่อ-พระธาตุจอมแจ้ง–พระธาตุจอมหมอกแก้ว (-/L/D)
 • วันที่

  2

  พระธาตุจอมแว่–พระธาตุจอมจ้อ–พระธาตุดอยจอมทอง- วัดร่องเสือเต้น (B/L/D)
 • วันที่

  3

  วัดห้วยปลากั้ง–พระธาตุจอมสัก–พระธาตุจอมจันทร์–พระธาตุจอมกิตติ–ซื้อของฝาก ( B/ L / - )

โรงแรมเอ็มบูติค หรือ โรงแรมบลูลากูน (ระดับ 3 ดาว)

เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)
5,900 บาท
เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)
8,900 บาท
พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่มท่านละ)
1,000 บาท

เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)
6,600 บาท
เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)
9,600 บาท
พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่มท่านละ)
1,700 บาท

เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)
8,500 บาท
เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)
11,500 บาท
พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่มท่านละ)
3,600 บาท
รายการ เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่มท่านละ)สถานะ
  โรงแรมเอ็มบูติค หรือ โรงแรมบลูลากูน (ระดับ 3 ดาว) 5,900 8,900 1,000
  โรงแรมแสน เชียงราย (ระดับ 4 ดาว) 6,600 9,600 1,700
  The Riverie by Katathani Chiang Rai (ระดับ 5 ดาว) 8,500 11,500 3,600

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน


ไทย

แพ็กเกจทัวร์แม่ฮองสอน เมืองสูงเสียดฟ้า หลั่นล้าบ้านรักไทย @แม่ฮองสอน ปาย 3วัน 2คืน   63
รหัสทัวร์ :: PKG_0180

แพ็กเกจทัวร์แม่ฮองสอน เมืองสูงเสียดฟ้า หลั่นล้าบ้านรักไทย @แม่ฮองสอน ปาย 3วัน 2คืน


จำนวนวัน
3วัน 2คืน
จองได้แล้ววันนี้

09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66

ราคาเริ่มต้น 7,700 บาท/ท่าน

ไทย

แพ็กเกจทัวร์เที่ยวเหนือสุดในสยาม ชมดินแดน 3แผ่นดิน เชียงแสน แม่สาย 3วัน 2คืน   47
รหัสทัวร์ :: PKG_0175

แพ็กเกจทัวร์เที่ยวเหนือสุดในสยาม ชมดินแดน 3แผ่นดิน เชียงแสน แม่สาย 3วัน 2คืน


จำนวนวัน
3วัน 2คืน
จองได้แล้ววันนี้

09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66

ราคาเริ่มต้น 6,500 บาท/ท่าน

ไทย

แพ็กเกจทัวร์เชียงราย หนาวนี้ที่เชียงราย@ดอยผาฮี้ ดื่มด่ำเสน่ห์ชา กาแฟ 3วัน 2คืน   61
รหัสทัวร์ :: PKG_0178

แพ็กเกจทัวร์เชียงราย หนาวนี้ที่เชียงราย@ดอยผาฮี้ ดื่มด่ำเสน่ห์ชา กาแฟ 3วัน 2คืน


จำนวนวัน
3วัน 2คืน
จองได้แล้ววันนี้

09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท/ท่าน