แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน


แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0201
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
11,211 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ประติมากรรมปูดำ
 • ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private)
 • อ่าวมาหยา
 • อ่าวปิเละ
 • เกาะไผ่

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินกระบี่ – ประติมากรรมปูดำ - ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private) (-/เที่ยง/เย็น)
 • วันที่

  2

  อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ - ถ้ำไวกิ้ง – พีพีดอน – เกาะไผ่
 • วันที่

  3

  ช้อปปิ้ง - อุโมงค์ป่าโกงกาง –ศูนย์หัตถกรรมกลุ่มกะลามะพร้าว - ชุมชนบ้านเกาะกลาง –กิจกรรมผ้ามัดย้อม – สนามบินกระบี่ (Private)

24 ท่าน
9,800
15 ท่าน
11,000
8 ท่าน
12,600

24 ท่าน
9,230
15 ท่าน
10,430
8 ท่าน
12,050

24 ท่าน
11,211
15 ท่าน
9,900
8 ท่าน
8,700

24 ท่าน
11,850
15 ท่าน
10,250
8 ท่าน
9,050

24 ท่าน
12,850
15 ท่าน
11,250
8 ท่าน
10,050

24 ท่าน
11,950
15 ท่าน
10,350
8 ท่าน
9,150
รายการ 24 ท่าน15 ท่าน8 ท่านสถานะ
  บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง   8,700   10,000   11,600
  บียอนกระบี่ รีสอร์ท   9,800   11,000   12,600
  รามาดา บายวินด์แฮมอ่าวนาง กระบี่   8,700   9,900   11,211
  อ่าวนางวิลล่า   9,230   10,430   12,050
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66)   10,099   9,900   8,700
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)   10,099   10,350   9,100
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   12,250   10,650   9,450
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)   11,850   10,250   9,050
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)   11,450   9,850   8,650
  Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66)   11,211   9,900   8,700
  Deevana Aonang (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)   11,850   10,250   9,050
  Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   12,850   11,250   10,050
  Deevana Aonang (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)   11,950   10,350   9,150
  Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66)   11,600   10,000   8,700
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66)   12,050   10,430   9,230
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66)   12,600   11,000   9,800

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถตู้ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ
 • ยอร์ช 4 เกาะ
 • ค่าทัวร์เกาะพีพี
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย3%
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานต่างชาติ 800 บาท
 • ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน