แพ็กเกจ Believe Bhutan 5วัน 4คืน

แพ็กเกจ Believe Bhutan 5วัน 4คืน


แพ็กเกจ Believe Bhutan 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
PKG_0216
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
10 มิ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
1,370 ดอลล่าร์/ท่าน ไฮไลท์

 • สะพานโซ่ของวัดตัมชู (Tamchog Lhakhang)
 • บุดด้าพอยต์ (Buddha Point)
 • อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten)
 • ตลาดนัดสุดสัปดาห์เมือง (Thimphu Weekend Market)
 • ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติภูฏาน (Takin Sanctuary)
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (Folk Heritage Museum)
 • พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (Textiles Museum)
 • ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office)
 • ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong)
 • ช่องเขาโดชูล่า (Dochula Pass)
 • เจดีย์คัมซุม ยุลเล นัมเกล(Khamsum Yulley Namgyal Chorten)
 • พูนาคา ซอง (Punakha Dzong / Pungthang Dewa chhenbi Phodrang)
 • ดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang)
 • พาโร (Paro)
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan)
 • วัดคิชูลาคัง (Kyichu Lhakhang) หรือ วัดคิชู
 • ตลาดเมืองพาโร ซิตี้ ( Paro Market )

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินพาโร ( ประเทศภูฏาน ) – ทิมพู
 • วันที่

  2

  ทิมพู – โดชูล่า – พูนาคา
 • วันที่

  3

  พูนาคา – พาโร
 • วันที่

  4

  พาโร
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาติพาโร

Shomo Chuki Resort (3 ดาว)

2 ท่าน
1,370
3-5 ท่าน
1,330
6-9 ท่าน
1,300

2 ท่าน
1,370
3-5 ท่าน
1,330
6-9 ท่าน
1,300

2 ท่าน
1,370
3-5 ท่าน
1,330
6-9 ท่าน
1,300

2 ท่าน
1,450
3-5 ท่าน
1,400
6-9 ท่าน
1,350

2 ท่าน
1,450
3-5 ท่าน
1,400
6-9 ท่าน
1,350

2 ท่าน
1,450
3-5 ท่าน
1,400
6-9 ท่าน
1,350
รายการ 2 ท่าน3-5 ท่าน6-9 ท่านสถานะ
  Shomo Chuki Resort (3 ดาว)   1,370   1,330   1,300
  The Willows Hotel (3ดาว)   1,370   1,330   1,300
  The Four Boutique Hotel (3ดาว)   1,370   1,330   1,300
  Hotel Kaachi Grand (4ดาว)   1,450   1,400   1,350
  Hotel Druk (4ดาว)   1,450   1,400   1,350
  RKPO Green Resort (4ดาว)   1,450   1,400   1,350

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน