แพ็กเกจ UNDER THE SKY OF 1001 NIGHTS UZBEKISTAN 8วัน 6คืน

แพ็กเกจ UNDER THE SKY OF 1001 NIGHTS UZBEKISTAN 8วัน 6คืน


แพ็กเกจ UNDER THE SKY OF 1001 NIGHTS UZBEKISTAN 8วัน 6คืน
รหัสทัวร์
PKG_0218
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
10 มิ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
1,375 ดอลล่าร์/ท่าน ไฮไลท์

 • โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ (Kukeldash Madrassah)
 • สุเหร่าจูมา (Juma Mosque)
 • พิพิธภัณฑ์งานศิลปะแห่งชาติ (Applied Arts Museum)
 • กลุ่มอาคารคาสต์อิหม่าม (Khast-Imam Complex)
 • กรุงบูคาร่า
 • ไลอับบี เฮ้าซ์ (Lyab i Hauz)
 • กลุ่มสถาปัตยกรรมโพลิ คัลยัน (Po-i-Kalyan Architecture Complex)
 • ป้อมปราการแห่งบูคาร่า (The Ark of Bukhara)
 • มัสยิดโบโล เฮาซ์ (Bolo Haouz Mosque)
 • ฝังพระศพอิสมาอิลซามานิดส์ (Ismail Samanids Mausoleum)
 • ที่ฝังศพชาสฮ์มา อายุบ (Chashma Ayub Mausoleum)
 • พระราชวังฤดูร้อนซิโนราน โมคี โคซา (Sitoran Mokhi-Khosa Palace)
 • มัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนาชอร์มินอร์ (Chor Minor Madrasah)
 • ตลาดทากิ (Taqi Trading Domes)
 • ชมการแสดงของชนพื้นเมือง (Bukhara traditional Dance)
 • คาราวานซาราย ราบาติ มาลิค (Rabat Malik Caravanserai)
 • ซามาร์คานด์ (Samarkand)
 • จัตุรัสเรจิสถาน (Registan Square)
 • สถานที่ฝังศพกูริ อามีร์ (Guri Emir, Amir Temur Mausoleum)
 • มัสยิดบิบิ คานุม (Bibi Khanym Mosque)
 • ตลาดกลาง/ซิยอป โบซาริ บาซาร์ (Central Market/Siyab Bozori Bazaar)
 • กลุ่มสถาปัตยกรรมชาห์ อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex)
 • หอดูดาวอูลุก เบค (Ulugh Beg Observatory)
 • พิพิธภัณฑ์อัฟราเซียบ (Afrasiab Museum)
 • หมู่บ้านท่องเที่ยว Konigil
 • ทาชเคนต์ (Tashkent)
 • จัตุรัสอามีร์ ตีมูร์ (Amir Temur Square)
 • ชมเมืองโดยรอบ และสวนสาธารณะ โดยมีฉากหลังเป็น หอโทรทัศน์แห่งทาชเคนต์ (TV Tower)
 • จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) หรือฮัสตีอิหม่าม (Hasti Imam Square)
 • ภายนอกวังโรมานอฟ (Former Residence of Prince Romanov / The Palace of Grand Duke Nicholas Constantinovich)
 • ภายนอกโรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet Theatre)
 • ห้างซามาร์กานด์ ดาร์โวซ่า (The Mall Samarqand Darvoza)
 • ตลาดคอร์ซู หรือ ตลาดตะวันออก (Chorsu or East- Bazaar)

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานทาชเคนต์ – ทาชเคนต์
 • วันที่

  2

  ทาชเคนต์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง AFROSIYAB (สู่) บูคาร่า – บูคาร่า (Unesco)
 • วันที่

  3

  บูคาร่า
 • วันที่

  4

  บูคาร่า – คาราวานซาราย ราบาติ มาลิค – ซามาร์คานด์ (Unesco)
 • วันที่

  5

  ซามาร์คานด์
 • วันที่

  6

  ซามาร์คานด์ – หมู่บ้านท่องเที่ยว Konigil – นั่งรถไฟความเร็วสูง AFROSIYAB (สู่) ทาชเคนต์ ทาชเคนต์
 • วันที่

  7

  ทาชเคนต์ – สนามบินทาชเคนต์

Huvaydo Hotel (3 ดาว)

2 ท่าน
1,375
3-6 ท่าน
1,265
7-10 ท่าน
1,110

2 ท่าน
1,375
3-6 ท่าน
1,265
7-10 ท่าน
1,110

2 ท่าน
1,375
3-6 ท่าน
1,165
7-10 ท่าน
1,110

2 ท่าน
1,450
3-6 ท่าน
1,365
7-10 ท่าน
1,260

2 ท่าน
1,450
3-6 ท่าน
1,365
7-10 ท่าน
1,260

2 ท่าน
1,450
3-6 ท่าน
1,365
7-10 ท่าน
1,260
รายการ 2 ท่าน3-6 ท่าน7-10 ท่านสถานะ
  Huvaydo Hotel (3 ดาว)   1,375   1,265   1,110
  Labi Rud Boutique Hotel (3 ดาว)   1,375   1,265   1,110
  Zilol Baxt Hotel (3 ดาว)   1,375   1,165   1,110
  Milan Hotel (4 ดาว)   1,450   1,365   1,260
  Paradise Plaza Hotel (4 ดาว)   1,450   1,365   1,260
  Continental Hotel (4 ดาว)   1,450   1,365   1,260

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน