ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวเวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน โบสถ์สีชมพู คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFÉ สะพานมังกร เว้ ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมการแสดงจักรพรรดิบนเรือ เมนูพิเศษ กุ้งมังกรซอสเนย หม้อไฟทะเล SEAFOOD 1 มื้อ ปิ้งย่าง ชาบู 1 มื้อ


ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน (VZ)
รหัสทัวร์
VN_VZ00238
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
26 เม.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) • ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) • สะพานแห่งความรัก • รูปปั้นปลามังกร • สะพานมังกรพ่นไฟ • พักดานัง
 • วันที่

  2

  วัดหลิงอิ๋ง • SON TRA MARINA CAFE • ร้านเยื่อไผ่ • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน • ล่องเรือกระด้ง (ไม่รวมค่าทิป) • ฮอยอัน • บานาฮิลล์ สวน • ดอกไม้ • สวนสนุก • พักบนบาน่าฮิลล์
 • วันที่

  3

  บาน่าฮิลล์ • สะพานมือ • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ช้อปปิ้งตลาดดงบา • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมการแสดงจักรพรรดิบนเรือ • พักเว้
 • วันที่

  4

  พระราชวังโบราณไดโนย (ถ่ายรูปด้านนอก) • นั่งสามล้อซิโคล่ (ไม่รวมค่าทิป) • ดานัง • ช้อปปิ้งร้านสินค้าโอทอป • โบสถ์สีชมพู • ตลาดฮาน • ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
16,900
เด็กไม่มีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
11,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,900
เด็กมีเตียง
17,900
เด็กไม่มีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
12,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,900
เด็กมีเตียง
17,900
เด็กไม่มีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
12,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,900
เด็กมีเตียง
18,900
เด็กไม่มีเตียง
18,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
12,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,900
เด็กมีเตียง
18,900
เด็กไม่มีเตียง
18,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
12,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
15,900
เด็กไม่มีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
10,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
15,900
เด็กไม่มีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
10,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
15,900
เด็กไม่มีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
10,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
15,900
เด็กไม่มีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
10,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
15,900
เด็กไม่มีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
10,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
15,900
เด็กไม่มีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,500
จอยแลนด์
10,900
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 16,900 16,900 16,900 5,000 6,500 11,900 26
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 17,900 17,900 17,900 5,000 6,500 12,900 26
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 17,900 17,900 17,900 5,000 6,500 12,900 26
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 18,900 18,900 18,900 5,000 6,500 12,900 26
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 18,900 18,900 18,900 5,000 6,500 12,900 26
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 15,900 15,900 15,900 5,000 6,500 10,900 26
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 15,900 15,900 15,900 5,000 6,500 10,900 26
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 15,900 15,900 15,900 5,000 6,500 10,900 26
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 15,900 15,900 15,900 5,000 6,500 10,900 26
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 15,900 15,900 15,900 5,000 6,500 10,900 26
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 15,900 15,900 15,900 5,000 6,500 10,900 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน