ทัวร์จีน บินตรงเชียงใหม่ สัมผัสความงามมรดกโลกทางธรรมชาติ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน บินตรงเชียงใหม่ สัมผัสความงามมรดกโลกทางธรรมชาติ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (3U)

เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ สัมผัสความงามมรดกโลกทางธรรมชาติ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองโบราณซงพาน เมืองโบราณลั้วด้าย Luodai Ancient Town หมีแพนด้าปีนตึก ทะเลสาบเตี๋ยซี วัดต้าฉือ ถนนคนเดินชุนชีลู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่


ทัวร์จีน บินตรงเชียงใหม่ สัมผัสความงามมรดกโลกทางธรรมชาติ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (3U)
รหัสทัวร์
CN_3U00045
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ต.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
Sichuan Airlines
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  เชียงใหม่– สนามบินเฉิงตู เทียนฟู่-เข้าที่พัก
 • วันที่

  2

  เฉิงตู-เมืองโบราณลั้วด้าย – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รถราง) - เมืองเม่าเสี้ยน
 • วันที่

  3

  เมืองเม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง(รวมกระเช้าขึ้น+รถกอล์ฟ) - จิ่วจ้ายโกว
 • วันที่

  4

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
 • วันที่

  5

  จิ่วจ้ายโกว-เมืองโบราณซงพาน-ทะเลสาบเตี๋ยซี-เมืองเฉินตู
 • วันที่

  6

  วัดต้าฉือ-หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก-ถนนคนเดินชุนชีลู่-ถนนโบราณจิ๋นหลี่-สนามบินเฉิงตู เทียนฟู่ - เชียงใหม่

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
29,900
เด็กมีเตียง
29,900
เด็กไม่มีเตียง
29,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,900
เด็กมีเตียง
29,900
เด็กไม่มีเตียง
29,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
เด็กไม่มีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
เด็กไม่มีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
21 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 29,900 29,900 29,900 5,000 - - 21
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 29,900 29,900 29,900 5,000 - - 21
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 24,900 24,900 24,900 5,000 - - 21
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 24,900 24,900 24,900 5,000 - - 21
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 26,900 26,900 26,900 5,000 - - 21

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน