ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE RIVIERA 7วัน 4คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE RIVIERA 7วัน 4คืน (EK)

เที่ยวฝรั่งเศส FRANCE RIVIERA 7วัน 4คืน หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ มหาวิหารมาร์เซย์ พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา มหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ลา การ์ด สะพานแซงต์เบเนเซ่ต์ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม หมู่บ้านเลโบ-เดอ โพรวองซ์ ถนนพรอมเมอนาร์ด เดส์ อังเกลส์ น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด มหาวิหารเซนต์นิโคลัส


ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE RIVIERA 7วัน 4คืน (EK)
รหัสทัวร์
FR_EK00078
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
17 ก.ย. 67 - 17 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Emirates
ราคาเริ่มต้น
78,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินนานาชาติดูไบ– สนามบินลียง แซงเต็กซูเปรี
 • วันที่

  2

  สนามบินลียง แซงเต็กซูเปรี–เมืองลียง– เมืองวาล็องซ์
 • วันที่

  3

  เมืองวาล็องซ์–เมืองอาวีญง-หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์–เมืองมาร์เซย์
 • วันที่

  4

  เมืองมาร์เซย์–เมืองกราส–เมืองคานส์–เมืองนีช
 • วันที่

  5

  เมืองนีช–โบสถ์นอร์ทเทรอดาม–จัตุรัสมาสเซนา- ถนนพรอมเมอนาร์ด เดส์ อังเกลส์–ราชรัฐโมนาโก- เมืองนีช
 • วันที่

  6

  เมืองนีช–อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย– ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกต ดาซูร์
 • วันที่

  7

  สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

17 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
78,988
เด็กมีเตียง
78,988
เด็กไม่มีเตียง
78,988
พักเดี่ยว
13,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988
เด็กมีเตียง
79,988
เด็กไม่มีเตียง
79,988
พักเดี่ยว
13,500
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 78,988 78,988 78,988 13,000 - - 26
17 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 79,988 79,988 79,988 13,500 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน