ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS NATURAL KAMIKOCHI JAPAN ALPS 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS NATURAL KAMIKOCHI JAPAN ALPS 7วัน 5คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น HAPPINESS NATURAL KAMIKOCHI JAPAN ALPS 7วัน 5คืน ปราสาทอินุยามะ (ด้านใน) ย่านเมืองเก่าโจกามาจิ เกะโระ สะพานเกะโระโอฮาชิ ฟุนเซ็นจิ สวนอุโจ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (วิวชิโรยาม่า) ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ สะพานกัปปะ แม่น้ำอาซุสะ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) โอกิซาว่า เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า (เขื่อนคุโรเบะ-นั่งกระเช้าทาเทยาม่า **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**) โทยาม่า อาวาระ เมืองอุจิ วัดเบียวโดอิน ย่านชินไซบาชิ ตลาดคุโรมง ห้างอิออน


ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS NATURAL KAMIKOCHI JAPAN ALPS 7วัน 5คืน (TG)
รหัสทัวร์
JP_TG00645
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
17 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
87,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  สนามบินนาโกย่า – อินุยามะ – ปราสาทอินุยามะ (ด้านใน) – ย่านเมืองเก่าโจกามาจิ – เกะโระ – สะพานเกะโระโอฮาชิ – ฟุนเซ็นจิ – สวนอุโจ – ออนเซ็น
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (วิวชิโรยาม่า) - ทาคายาม่า - ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ – ออนเซ็น
 • วันที่

  4

  คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – แม่น้ำอาซุสะ - มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) – นากาโน่ - ออนเซ็น
 • วันที่

  5

  โอกิซาว่า – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า (เขื่อนคุโรเบะ-นั่งกระเช้าทาเทยาม่า **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**) – โทยาม่า - อาวาระ - ออนเซ็น
 • วันที่

  6

  เกียวโต – เมืองอุจิ - วัดเบียวโดอิน - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
 • วันที่

  7

  โอซาก้า –ตลาดคุโรมง – ห้างอิออน - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

17 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
87,900
เด็กมีเตียง
79,900
เด็กไม่มีเตียง
75,900
พักเดี่ยว
24,900
จอยแลนด์
68,900
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 87,900 79,900 75,900 24,900 - 68,900 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน