ทัวร์จีน ZHANGJIAJIE ซุปตาร์ จางเจียเจี้ย สวรรค์ชั้น 7 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน ZHANGJIAJIE ซุปตาร์ จางเจียเจี้ย สวรรค์ชั้น 7 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน ZHANGJIAJIE ซุปตาร์ จางเจียเจี้ย สวรรค์ชั้น 7 6วัน 5คืน ชมวิวบนยอดเขา ภูเขาเจ็ดดาว ที่สุดแห่งความฟิน ชมหมู่บ้านโบราณในหุบเขา เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เช็คอิน เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณอายุหลายร้อยปี ท่องโลกหิมะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD


ทัวร์จีน ZHANGJIAJIE ซุปตาร์ จางเจียเจี้ย สวรรค์ชั้น 7 6วัน 5คืน (VZ)
รหัสทัวร์
CN_VZ00179
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
12 มิ.ย. 67 - 30 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศต้าหยง - จางเจียเจี้ย
 • วันที่

  2

  เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง - ชมบรรยากาศเมืองเฟิ่งหวง
 • วันที่

  3

  สวนหมีแพนด้า - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น – ชมบรรยากาศเมืองฝูหรงเจิ้น
 • วันที่

  4

  จางเจียเจี้ย - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน - ภูเขาเจ็ดดาว - Option เสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว หรือโชว์ ROMANTIC ZHANGJIEJIA
 • วันที่

  5

  ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ร้านชา – ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD - Option เสริม! ยอดเขาเทียนเหมินชาน + ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า + บันไดเลื่อนทะลุเขาประตูสวรรค์ + ถนน 99 โค้ง - ตึกมหัศจรรย์ 72
 • วันที่

  6

  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง – วังโบราณชนเผ่าถู่เจีย - Option เสริม! สะพานกระจกจางเจียเจี้ย - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
71 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
71 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
71 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
71 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
71 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
71 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
71 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
71 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 12,888 12,888 12,888 6,000 3,000 - 71
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 12,888 12,888 12,888 6,000 3,000 - 71
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 12,888 12,888 12,888 6,000 3,000 - 71
02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 12,888 12,888 12,888 6,000 3,000 - 71
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 12,888 12,888 12,888 6,000 3,000 - 71
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 12,888 12,888 12,888 6,000 3,000 - 71
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 12,888 12,888 12,888 6,000 3,000 - 71
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67 12,888 12,888 12,888 6,000 3,000 - 71

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน