ทัวร์ฮ่องกง Hello Hongkong ไหว้พระ 9 วัด แถมวัดชีซาน 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง Hello Hongkong ไหว้พระ 9 วัด แถมวัดชีซาน 3วัน 2คืน (CX)

เที่ยวฮ่องกง Hello Hongkong ไหว้พระ 9 วัด แถมวัดชีซาน 3วัน 2คืน วัดแชกงหมิว(องค์เก่าไซ่กง) เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ วัดเจ้าแม่ทับทิม วัดกวนอู วัดปักไต่ ช้อปปิ้งนาธาน


ทัวร์ฮ่องกง Hello Hongkong ไหว้พระ 9 วัด แถมวัดชีซาน 3วัน 2คืน (CX)
รหัสทัวร์
HK_CX00164
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
02 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น
17,771 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
 • วันที่

  2

  แชกงองค์เก่าแก่ (ไซ่กง) - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮงฮำ – ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก – วัดแชกง – หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาร
 • วันที่

  3

  เจ้าแม่ทับทิม - วัดกวนอู - วัดปักไต่ (เทพนาจา เทพเปลี่ยนใจ) - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

04 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,771
เด็กมีเตียง
17,771
เด็กไม่มีเตียง
17,771
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,991
เด็กมีเตียง
19,991
เด็กไม่มีเตียง
19,991
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,991
เด็กมีเตียง
19,991
เด็กไม่มีเตียง
19,991
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,771
เด็กมีเตียง
17,771
เด็กไม่มีเตียง
17,771
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,991
เด็กมีเตียง
19,991
เด็กไม่มีเตียง
19,991
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,991
เด็กมีเตียง
19,991
เด็กไม่มีเตียง
19,991
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,771
เด็กมีเตียง
17,771
เด็กไม่มีเตียง
17,771
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,991
เด็กมีเตียง
19,991
เด็กไม่มีเตียง
19,991
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,991
เด็กมีเตียง
19,991
เด็กไม่มีเตียง
19,991
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,771
เด็กมีเตียง
17,771
เด็กไม่มีเตียง
17,771
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,771
เด็กมีเตียง
17,771
เด็กไม่มีเตียง
17,771
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,771
เด็กมีเตียง
17,771
เด็กไม่มีเตียง
17,771
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,881
เด็กมีเตียง
18,881
เด็กไม่มีเตียง
18,881
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20
06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 17,771 17,771 17,771 7,000 10,000 - 20
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 19,991 19,991 19,991 7,000 10,000 - 20
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 19,991 19,991 19,991 7,000 10,000 - 20
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 17,771 17,771 17,771 7,000 10,000 - 20
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 19,991 19,991 19,991 7,000 10,000 - 20
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 19,991 19,991 19,991 7,000 10,000 - 20
01 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 67 17,771 17,771 17,771 7,000 10,000 - 20
02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 19,991 19,991 19,991 7,000 10,000 - 20
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 19,991 19,991 19,991 7,000 10,000 - 20
15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 17,771 17,771 17,771 7,000 10,000 - 20
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20
22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 17,771 17,771 17,771 7,000 10,000 - 20
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20
29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 17,771 17,771 17,771 7,000 10,000 - 20
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 18,881 18,881 18,881 7,000 10,000 - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน