ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย) - เข้าชมปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า - อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก


ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)
รหัสทัวร์
WCBG_TK00001
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
17 ก.ย. 65 - 25 มี.ค. 66
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
 • วันที่

  3

  โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
 • วันที่

  4

  พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
 • วันที่

  5

  บูคาเรสต์ – ซินายา – เข้าชมปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
 • วันที่

  6

  บราซอฟ – โบสถ์ดำ – บูคาเรสต์
 • วันที่

  7

  บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง
 • วันที่

  8

  อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

17 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
51,900 บาท
เด็กมีเตียง
51,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
51,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
51,900 บาท
เด็กมีเตียง
51,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
51,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
53,900 บาท
เด็กมีเตียง
53,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
53,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
53,900 บาท
เด็กมีเตียง
53,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
53,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
53,900 บาท
เด็กมีเตียง
53,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
53,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,900 บาท
เด็กมีเตียง
49,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,900 บาท
เด็กมีเตียง
49,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
53,900 บาท
เด็กมีเตียง
53,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
53,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,900 บาท
เด็กมีเตียง
49,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,900 บาท
เด็กมีเตียง
49,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,900 บาท
เด็กมีเตียง
49,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,900 บาท
เด็กมีเตียง
49,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,900 บาท
เด็กมีเตียง
49,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,900 บาท
เด็กมีเตียง
49,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 51,900 51,900 51,900 12,000 - - 20
24 ก.ย. 65 - 01 ต.ค. 65 51,900 51,900 51,900 12,000 - - 20
08 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 53,900 53,900 53,900 12,000 - - 20
16 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 53,900 53,900 53,900 12,000 - - 20
22 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 53,900 53,900 53,900 12,000 - - 20
05 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 49,900 49,900 49,900 12,000 - - 20
19 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 49,900 49,900 49,900 12,000 - - 20
03 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 53,900 53,900 53,900 12,000 - - 20
23 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 49,900 49,900 49,900 12,000 - - 20
04 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66 49,900 49,900 49,900 12,000 - - 20
11 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66 49,900 49,900 49,900 12,000 - - 20
04 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 49,900 49,900 49,900 12,000 - - 20
18 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 49,900 49,900 49,900 12,000 - - 20
25 มี.ค. 66 - 01 เม.ย. 66 49,900 49,900 49,900 12,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน