ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 9 วัน 6 คืน (QR)

เมืองทิราโน่ เมืองตากอากาศแสนสวย -นั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส -นั่งรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น -ชม“ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก),ถ่ายรูปคู่กับ“ทะเลสาบริฟเฟลซี -“หมู่บ้านกรูแยร์”Gruyere หมู่บ้านน่ารักมีปราสาท -ชมโรงงานของฟาร์มผลิตชีส,ชม“เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” -ชม“นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น”,ชม“หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค


ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 9 วัน 6 คืน (QR)
รหัสทัวร์
WCCH_QR00021
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
07 เม.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alqatarairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
122,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อิตาลี)
 • วันที่

  2

  มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์
 • วันที่

  3

  เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพรส – พักในเมืองเซอร์แมทซ์/แทรส
 • วันที่

  4

  นั่งรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น -มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์
 • วันที่

  5

  โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – โรงงานชีส...แสนอร่อย-กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี – อินเทอร์ลาเค่น
 • วันที่

  6

  อินเทอร์ลาเคน – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง-ซุก – ชมเมือง – ซูริค
 • วันที่

  7

  ซูริค – ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต- ซูริค – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
 • วันที่

  8

  ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – สนามบิน
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
122,900 บาท
เด็กมีเตียง
122,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
122,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
122,900 บาท
เด็กมีเตียง
122,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
122,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
122,900 บาท
เด็กมีเตียง
122,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
122,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
122,900 บาท
เด็กมีเตียง
122,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
122,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 122,900 122,900 122,900 25,900 - - 20
20 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 122,900 122,900 122,900 25,900 - - 20
02 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 122,900 122,900 122,900 25,900 - - 20
11 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 122,900 122,900 122,900 25,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน