ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 6 คืน

เที่ยว 3 ประเทศยอดนิยมของยุโรป ฝรั่งเศส ที่ยวแลนด์มาร์ค หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซาย ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโต มูช ห้างปลอดภาษี และ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ช้อปปิ้งห้างดังชั้นนำเมืองปารีส สวิส นั่งรถไฟและกระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน ชม น้ำตกชเตาบ์บาค หนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาในแนวดิ่งที่สูงที่สุดในยุโรป อิตาลี เมืองมิลาน ชมมหาวิหารแห่งมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกล่องเรือสู่เกาะเวนิส ต้นฉบับความสวยงามเมืองสายน้ำและความโรแมนติก


ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
ITCFR_WY00009
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
29 มี.ค. 66 - 28 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล –เมืองปารีส
 • วันที่

  2

  เมืองปารีส-จัตุรัสคองคอร์ด -พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free- ห้างLaSamaritaine -ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ถนนฌ็องเซลิเซ่-หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช - พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir
 • วันที่

  3

  เมืองดิจอง-เมืองเบิร์น-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-มหาวิหาร Berner Munster- Bern pits- Leissingen
 • วันที่

  4

  เมืองดิจอง-เมืองเบิร์น-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-มหาวิหาร Berner Munster- Bern pits- Leissingen
 • วันที่

  5

  เมืองโคโม่ -ทะเลสาบโคโม่- เมืองเวโรนา-บ้านของจูเลียต-ประตูบอชารี-จัตุรัส Piazza delle Erbe-ย่านเมสเตร
 • วันที่

  6

  ย่านเมสเตร-ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส-มหาวิหารซานมาร์โก้-สะพานรีอัลโต-มหาวิหารเซนต์มาร์ก-พระราชวังดอจ์ด-เมืองมิลาน
 • วันที่

  7

  เมืองมิลาน-พระราชวังมิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-โรงละครลาสกาล่า-ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ-ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด-ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

29 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
69,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
63,400 บาท
พักเดี่ยว
16,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
74,900 บาท
เด็กมีเตียง
74,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
68,400 บาท
พักเดี่ยว
16,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
75,900 บาท
เด็กมีเตียง
75,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,400 บาท
พักเดี่ยว
16,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,900 บาท
เด็กมีเตียง
72,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
66,400 บาท
พักเดี่ยว
16,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66 69,900 69,900 63,400 16,500 14,500 - 25
09 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 74,900 74,900 68,400 16,500 14,500 - 25
12 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 75,900 75,900 69,400 16,500 14,500 - 25
28 เม.ย. 66 - 05 พ.ค. 66 72,900 72,900 66,400 16,500 14,500 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน