ทัวร์ไต้หวัน ซากุระฟรุ้งฟริ้ง ไทเป เกาสง ไทจง 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ซากุระฟรุ้งฟริ้ง ไทเป เกาสง ไทจง 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ซากุระฟรุ้งฟริ้ง ไทเป เกาสง ไทจง 4วัน 3คืน ชมซากุระอุทยานหยางหมิงซาน – คอสเมติกช็อป – วัดหลงซาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน - หนานโถว ปราสาทช็อกโกแลต - ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อีต้าเอาท์เล็ตมออลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร


ทัวร์ไต้หวัน ซากุระฟรุ้งฟริ้ง ไทเป เกาสง ไทจง 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
SNTW_WE00002
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
16 ก.พ. 66 - 30 มี.ค. 66
เดินทางโดย
althaismile.jpg
ราคาเริ่มต้น
17,977 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเกาสง ไต้หวัน - ไทจง อี้จงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  2

  ไทเป เรียนรู้การทำพายสัปปะรด - ชมซากุระอุทยานหยางหมิงซาน – คอสเมติกช็อป – วัดหลงซาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน – ช็อปปิ้งซีเหมินติง
 • วันที่

  3

  หนานโถว ปราสาทช็อกโกแลต - ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  4

  วัดโฝกวงซาน – อีต้าเอาท์เล็ตมออลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร – ท่าอากาศยานเกาสง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
17,977 บาท
เด็กมีเตียง
17,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
4,977 บาท
เด็กทารก
4,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
4,977 บาท
เด็กทารก
4,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
4,977 บาท
เด็กทารก
4,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
4,977 บาท
เด็กทารก
4,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
4,977 บาท
เด็กทารก
4,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
4,977 บาท
เด็กทารก
4,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
4,977 บาท
เด็กทารก
4,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 17,977 17,977 17,477 4,977 4,977 13,977 25
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 19,977 19,977 19,477 4,977 4,977 13,977 25
02 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66 19,977 19,977 19,477 4,977 4,977 13,977 25
09 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 19,977 19,977 19,477 4,977 4,977 13,977 25
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 19,977 19,977 19,477 4,977 4,977 13,977 25
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 19,977 19,977 19,477 4,977 4,977 13,977 25
30 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 19,977 19,977 19,477 4,977 4,977 13,977 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 130 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน