ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ไซตามะ ฟูจิ อิบารากิ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ไซตามะ ฟูจิ อิบารากิ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ไซตามะ ฟูจิ อิบารากิ 5วัน3คืน ชมวัดเมนุมะโชเด็นซังคังงิอิน และวัดเซนโซจิ ชมซากุระ ริมแม่น้ำอารากาวะ สวนอุเอโนะ ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค อิบารากิ ตลาดปลานาคามินาโตะ ช้อปปิ้งฟุคายะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ แช่ออนเซน 1 คืน


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ไซตามะ ฟูจิ อิบารากิ 5วัน3คืน
รหัสทัวร์
VWTJP_XJ00316
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
01 เม.ย. 66 - 05 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
38,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนาริตะ – ไซตามะ – วัดโชเด็นซัน คังกิอิน- ชมซากุระริม แม่น้ำอารากาวะ-ฟุคายะ ฮานาโซโนะ เอ้าท์เล็ท– ยามานาชิ
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค - โตเกียว -สวนอุเอโนะ–อาซากุสะ-วัดเซ็นโซจิ– ถนนนาคามิเซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่

  4

  อิบารากิ-ศาลเจ้าโออาไร อิโซซากิ–เสา โทริแห่งคามิอิโซ–ตลาดปลานาคามินา โตะ- เมืองซาวาระ-ชมย่านเมืองเก่าสะพานโตโยฮาชิ-นาริตะ-อิออน มอลล์
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

01 เม.ย. 66 - 05 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
38,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 เม.ย. 66 - 05 เม.ย. 66 38,888 - - 8,000 - - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน