ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER 6D 4N BY XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER 6D 4N BY XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER 6D 4N BY XJ ชมทุ่งพิงค์มอส,สวนดอกไม้อาชิคางะ,ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ ฮาโกเน่,ศาลเจ้าฮาโกเน่,ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์,โนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท,ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ,ชิบูย่า,ฮาราจูกุ,อิออน


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FLOWER 6D 4N BY XJ
รหัสทัวร์
TOPJP_XJ00372
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
18 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ XJ 602 (02.30-10.45)
 • วันที่

  2

  สนามบินนาริตะ - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ออนเซน
 • วันที่

  3

  ชมทุ่งพิงค์มอส – สวนดอกไม้อาชิคางะ – ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • วันที่

  4

  ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – หรือ ช้อปปิ้งชินจูกุเดินทางโดยรถไฟ
 • วันที่

  5

  ช้อปปิ้งย่าน – ชิบูย่า – ฮาราจูกุ เดินทางโดยรถไฟ
 • วันที่

  6

  อิออน - สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ XJ 603 (14.25-19.55)

18 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
39,900 บาท
เด็กมีเตียง
39,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,900 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
29 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 39,900 39,900 39,900 8,900 - - 29

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน