ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO JAPAN ALPS 6D 4N “ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO JAPAN ALPS 6D 4N “ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO JAPAN ALPS 6D 4N “ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ 6วัน 4คืน สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่า ฉายา ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ ทาคายาม่า หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองและศาลเจ้าจิ้งจอก


ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO JAPAN ALPS 6D 4N “ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
TTNJP_XJ00384
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
12 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
45,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า (ด้านนอก) – ช๊อปปิ้งซาคาเอะ
 • วันที่

  3

  เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – เมืองคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น
 • วันที่

  4

  เมืองคานาซาว่า – Japan Alps ถนนสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองนาโกย่า – ย่านช้อปปิ้งโอสุ
 • วันที่

  5

  เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

12 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
45,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,888 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 45,888 - - 8,900 - - 34
13 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 45,888 - - 8,900 - - 34
14 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 45,888 - - 8,900 - - 34
15 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 45,888 - - 8,900 - - 34
17 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 45,888 - - 8,900 - - 34
20 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 45,888 - - 8,900 - - 34
21 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 45,888 - - 8,900 - - 34
22 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 45,888 - - 8,900 - - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน