ทัวร์ภูฎาน HAPPINESS IN BHUTAN 5D4N ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฎาน HAPPINESS IN BHUTAN 5D4N ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฎาน HAPPINESS IN BHUTAN 5D4N ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน


ทัวร์ภูฎาน HAPPINESS IN BHUTAN 5D4N ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์
รหัสทัวร์
PVBT_B300004
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
30 มี.ค. 66 - 28 ก.ย. 66
เดินทางโดย
albhutanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
79,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง
 • วันที่

  2

  ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
 • วันที่

  3

  พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร
 • วันที่

  4

  พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร (ยอดเขาวัดทักซัง)
 • วันที่

  5

  พาโร-กรุงเทพ

11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,988 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
25 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
01 มิ.ย. 66 - 05 มิ.ย. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
08 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
22 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
29 มิ.ย. 66 - 03 ก.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
06 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
03 ส.ค. 66 - 07 ส.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
17 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
24 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
31 ส.ค. 66 - 04 ก.ย. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
07 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15
28 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 79,988 79,988 78,988 6,900 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน