ทัวร์เยอรมนี ใครไม่ไลค์ เราไลค์ Germany Austria Italy Dolomites 8D 6N

ทัวร์เยอรมนี ใครไม่ไลค์ เราไลค์ Germany Austria Italy Dolomites 8D 6N

ทัวร์เยอรมนี ใครไม่ไลค์ เราไลค์ Germany Austria Italy Dolomites 8D 6N ชมพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก ออสเตรีย อินส์บรูค หลังคาทองคำโบสถ์ซานตา แมดดาลีน่า ทะเลสาปมิสุริน่า ปิซ่าหอเอนปิซ่า มหาวิหารมิลาน อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2


ทัวร์เยอรมนี ใครไม่ไลค์ เราไลค์ Germany Austria Italy Dolomites 8D 6N
รหัสทัวร์
VWDE_WY00046
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ก.ย. 66 - 09 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
68,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - มิวนิก เยอรมนี
 • วันที่

  2

  มิวนิก – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - มาเรียนพลัทซ์ - ออสเตรีย อินส์บรูค – หลังคาทองคำ (B/L/D)
 • วันที่

  3

  อินส์บรูค - ซานตา มาดดาเลน่า – โบสถ์ซานตา แมดดาลีน่า – คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ - ทะเลสาปมิสุริน่า - Noventa (B/L/D)
 • วันที่

  4

  Designer Outlet Noventa Di Piave – เมืองพราโต้ (B/-/D)
 • วันที่

  5

  Sesto Fiorentino Station - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเล – ปิซ่าหอเอนปิซ่า (B/L/D)
 • วันที่

  6

  เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) - ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) – หมู่บ้านริโอ แมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) – หมู่บ้านเวร์นาซซา (Vernazza) - มานาโรล่า (Manarola) – เมืองมิลาน (B/-/D)
 • วันที่

  7

  เมืองมิลาน - จัตุรัสกลางเมือง Piazza del Duomo -มหาวิหารมิลาน -อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele ll - SERRAVALLE OUTLET - สนามบิน (B/-/-)
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66

ผู้ใหญ่
68,888 บาท
เด็กมีเตียง
68,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
68,888 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
เด็กทารก
19,900 บาท
จอยแลนด์
46,888 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,888 บาท
เด็กมีเตียง
72,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
72,888 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
เด็กทารก
19,900 บาท
จอยแลนด์
50,888 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 68,888 68,888 68,888 15,000 19,900 46,888 25
09 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 72,888 72,888 72,888 15,000 19,900 50,888 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน