ทัวร์เยอรมนี ถูกเว่อร์ สวยระดับพระมารดา Germany France Swiss Italy 7D4N

ทัวร์เยอรมนี ถูกเว่อร์ สวยระดับพระมารดา Germany France Swiss Italy 7D4N

ทัวร์เยอรมนี ถูกเว่อร์ สวยระดับพระมารดา Germany France Swiss Italy 7D4N นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส ชมเมืองกอลมาร์ ลิตเติ้ลเวนิส ล่องเรือชมความงามแม่น้ำไรน์


ทัวร์เยอรมนี ถูกเว่อร์ สวยระดับพระมารดา Germany France Swiss Italy 7D4N
รหัสทัวร์
VWDE_WY00047
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
23 ก.ย. 66 - 21 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
63,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต (บริการอาหารบนเครื่อง)
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต-แฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-ซังกอร์-บ๊อบพาร์ต-ล่องเรือแม่น้ำไรน์ -โคโลญ-ถ่ายภาพมหาวิหารโคโลญ (-/L/D)
 • วันที่

  3

  ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - สตราสบูร์ก – จัตุรัสเกลแบร์ - อิสระช้อปปิ้ง(B/L/D)
 • วันที่

  4

  กอลมาร์ – โบสถ์เซนต์มาร์ติน – ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - แองเกิลเบิร์ก (B/L/-)
 • วันที่

  5

  แองเกิลเบิร์ก – ทิตลิส - โคโม่ – มิลาน (B/L/D)
 • วันที่

  6

  มิลาน - จัตุรัสกลางเมือง - มหาวิหารมิลาน – อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele ll - SERRAVALLE OUTLET - สนามบินมิลาน (B/-/-)
 • วันที่

  7

  มิลาน - จัตุรัสกลางเมือง - มหาวิหารมิลาน – อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele ll - SERRAVALLE OUTLET - สนามบินมิลาน (B/-/-)

23 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66

ผู้ใหญ่
63,999 บาท
เด็กมีเตียง
63,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
63,999 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
เด็กทารก
19,900 บาท
จอยแลนด์
42,499 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
66,888 บาท
เด็กมีเตียง
66,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
66,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
เด็กทารก
19,900 บาท
จอยแลนด์
44,388 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,888 บาท
เด็กมีเตียง
69,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,888 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
เด็กทารก
19,900 บาท
จอยแลนด์
47,388 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 63,999 63,999 63,999 12,000 19,900 42,499 25
07 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 66,888 66,888 66,888 12,000 19,900 44,388 25
21 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 69,888 69,888 69,888 15,000 19,900 47,388 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วิจิตรา แจ้งใบ โรบินสัน ศรีราชา 814 249 6848
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน