บริการ Visa

ไทย

ประกันการเดินทาง ในประเทศ และต่างประเทศ

ประกันการเดินทาง ในประเทศ และต่างประเทศประกันการเดินทาง/ประกันภัยการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ ประกันการเดินทางต่างประเทศ แผนรายเที่ยว แบบรายบุคคล เริ่มต้นที่ 220บาท/ท่านประกันการเดินทางต่างประเทศ แผนรายปีเริ่มต้นที่ 1420บาท/ท่านประกันการเดินทางต่างประเทศ แผนครอบครัวเริ่มต้นที่ 1420บาท/ท่านประกันภัยการเดินทาง สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ เริ่มต้นที่ 4,789บาท/ท่าน